เปิดคลินิกความงาม ต้องลงทุนเท่าไหร่ ถึงจะไปรอดในตลาดปัจจุบัน

เปิดคลินิกความงาม ลงทุน ผู้สนใจมักอยากรู้ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่เป็นอันดับต้นๆ คำถามนี้กว้างมาก เพราะมีองค์ประกอบ ปัจจัยต่างๆมากมายที่ต้องนำมาพิจารณา เช่นขนาดของที่ ตัวบ้าน ทำเล การตบแต่งเป็นต้น  อีกทั้งต้องศึกษาองค์ประกอบของที่สำคัญต่างๆของคลินิกความงามที่ประสบความสำเร็จ ว่ามีอะไรบ้าง จึงอาจพอให้คำตอบแม่นยำใกล้เคียงกับความจริงได้

จะวางแผน เปิดคลินิกความงาม ลงทุน ได้อย่างไร

หากต้องการรู้ว่างบลงทุนเท่าไหร่ อย่างแรกก็มาดูองค์ประกอบของกิจการธุรกิจคลินิกความงาม ที่จะว่าไปแล้วก็ไม่แตกต่างจากธุรกิจบริการอื่นๆ คือต้องมี

 • ทำเลที่ตั้ง
 • ขนาดของพื้นที่สถานที่บริการ
 • บุคลากร ทีมแพทย์
 • อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ รวมถึงตัวยาต่างๆที่นำมาใช้ในการให้บริการ
 • เงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการบริหารกิจการ

เปิดคลินิกความงาม ลงทุน จะมากน้อยแค่ไหน ปัจจัยหลักที่นำมามาพิจารณาคือ กลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ตลาดระดับไหน บน กลาง หรือล่าง ลูกค้าอยู่ช่วงวัยใด พฤติกรรมเป็นอย่างไร คลินิกจะขายบริการรักษาได้อะไรบ้าง ที่จะตรงกับความต้องการของตลาดที่สุด เพราะคงไม่สามารถทำแบบครอบจักรวาลได้  ข้อสำคัญที่สุดคือเจ้าของมีเป้าหมายสร้างรายได้เท่าไหร่จากการทำธุรกิจนี้ ทุกวันนี้มีคลินิกที่ลงทุนระดับเงินแสน จนยันหลักร้อยล้าน ผู้ที่อยากเข้ามาทำธุรกิจนี้ต้องทำแผนธุรกิจตั้งแต่แรก เพื่อหาว่าต้นทุนของโครงการที่จะทำน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ และที่สำคัญที่สุดคือหากลงทุนแล้ว จะถอนทุนและมีกำไรเมื่อไหร่

ลองมาดูยกตัวอย่างหากต้องการเปิดคลินิกเพื่อจับลูกค้าระดับกลางถึงบน

 • ทำเลที่ตั้งต้องอยู่ในห้างดีๆ หรือในทำเลดีๆ ก็จะมีค่าใช้จ่ายมากเช่นค่ามัดจำพื้นที และค่าเช่าสูงมาก
 • ต้องมีขนาดพื้นที่โอ่โถงพอสมควร ค่าเช่าก็จะสูงตำ่ตามขนาดของพื้นที่ซึ่งโดยทั่วไปประมาณ 100ตรม
 • มีการตบแต่งร้านให้มีหน้าตาสวยงามเพื่อดึงดูดลูกค้า เพราะมีผลต่อราคาค่าบริการ
 • ต้องจ้างแพทย์ที่มีประสบการณ์ และเจ้าหน้าที่ต่างๆ ที่มีอัตราค่าจ้างค่อนข้างตายตัวตามราคาตลาดและประสบการณ์
 • ต้องจัดซื้อ หรือผ่อนเช่าเครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีในการใช้งาน หารายได้ และใช้ทำการตลาด ค่าใช้จ่ายในหมวดนี้จะมีตัวแปรค่อนข้างสูง ขึ้นอยู่กับแผนการตลาดด้วย
 • วัตถุดิบต่างๆเช่น ยาและวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ
 • เงินทุนหมุนเวียนที่ต้องมีสำรอง จ่ายค่าเช่า ค่าจ้าง ค่าดำเนินการต่างๆอีก

ที่กล่าวมานี้คือคือพื้นฐานงบลงทุนเบื้องต้น หากลงทุนประหยัดเกินไปก็ภาพคลินิกภาพลักษณ์จะดูไม่ดีลูกค้าก็อาจเปรียบเทียบและเลือกที่จะไปใช้บริการที่อื่นที่ดูน่าเชื่อถือกว่า

หลายคนมักจะลืมสำคัญเรื่องการสำรองเงินทุนหมุนเวียน ที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าต้องมีสายป่านที่ยาวพอสมควร เพราะธุรกิจนี้มีต้นทุนการดำเนินการที่สูง อีกทั้งคู่แข่งเยอะ เมื่อเปิดกิจการมาแล้วอาจต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะมีลูกค้าเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้ นอกจากรายจ่ายแล้ว ต้องทำประมาณการรายได้ของธุรกิจด้วย เพื่อสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้  ต้องมีการวางแผนให้ดี หากติดขัดส่วนนี้จะส่งผลให้ธุรกิจล้มครืนทันที การลงทุนควรมีงบสำรองเงินทุนหมุนเวียน 6  เดือนเป็นอย่างน้อย

เชื่อว่าผู้ที่เข้ามาอ่านส่วนใหญ่คงยังไงก็คงอยากได้ตัวเลขแบบคร่าวๆว่าต้องลงทุนเท่าไหร่  คำตอบไวๆโดยอิงข้อมูลที่ได้มาจากผู้รู้ในวงการนี้ และคุณหมอเจ้าของคลินิกหลายราย ส่วนใหญ่จะบอกเลยว่า ปัจจุบันการลงทุนทำธุรกิจคลินิกความงามระดับสวยกลางๆ ควรจะตั้งงบลงทุนไว้ที่ประมาณ  7-10ล้านบาท ซึ่งจากประสบการณ์ที่เขียนแผนธุรกิจให้กับหลายคลินิกพบว่ามีความก็ใกล้เคียง  ความเป็นจริงอาจบวกลบได้พอสมควรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนโครงการ

ตลาดคลินิกเสริมความงามมีผู้อยากเข้ามาลงทุนกันมาก และตลาดยังเติบโต แต่ธุรกิจเฉพาะที่ต้องอาศัยโนว์ฮาวเพราะต้นทุนการดำเนินการสูง และในตลาดมีการแข่งขันสูง คู่แข่งรายใหญ่แบรนด์ดังที่แชร์ตลาดอยู่ล้วนมีงบการตลาด และการทำโปรโมชั่นที่รุนแรง ดังนั้นลงทุนก็ต้องบวกกับฝีมือการทำธุรกิจด้วย ไม่มีสูตรตายตัว  ดังนั้นการศึกษาและทำแผนธุรกิจอย่างละเอียด ก่อนการลงทุนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง แผนที่ดีจะประกอบด้วย รูปแบบธุรกิจ วิเคราะห์ตลาด และงบลงทุนครบถ้วน บ่อยครั้งที่เมื่อทำแผนและทำการประมาณการต่างๆแล้ว อาจถึงต้องชะลอหรือยุติการลงทุนไปก็มี เพราะพบมีความเสี่ยงจนเกินไป

ดังนั้นหากไม่มีความรู้เพียงพอก็ควรหาผู้มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษา จะง่ายกว่ามาก เพราะจะมีข้อมูลด้านต่างๆพร้อมอยู่แล้ว และจะช่วยประหยัดเวลาการเรียนรู้ธุรกิจ และเงินทุนที่ต้องเสียไปได้อย่างมาก