ทางลัดสู่ความสำเร็จธุรกิจ

สร้างคลินิกที่ขายดี

คอร์สอบรม
ผู้บริหารธุรกิจคลินิกความงาม

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดคลินิก

พัฒนาทักษะแพทย์สู่การเป็น CEO

เทคนิคบริหารการตลาดเพิ่มยอดขาย

รอบเปิดอบรม

24 กันยายน

29 กันยายน

8 ตุลาคม

13 ตุลาคม

ค่าสมัครเข้าคอร์สอบรม

ท่านละ 25,000 บาท

อบรมและดูงาน 1 วัน

10:00-16:00

สถานที่ รพ.มาสเตอร์พีซ

คอร์สการพัฒนาและบริหารธุรกิจคลินิกความงาม

Z

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารคลินิกความงาม

Z

หลักการวางแผนธุรกิจคลินิก

Z

วิธีบริหารทีมแพทย์และทีมขาย

Z

หลักการตลาดที่ผู้บริหารคลินิกต้องรู้

Z

การทำตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Marketing)

Z

การสร้างจุดขายแตกต่างจากคู่แข่ง

Z

กลยุทธ์ราคาที่มีมากกว่าส่วนลด

Z

เทคนิคจิตวิทยาที่ทำให้ลูกค้าซื้อ

Z

การใช้เครื่องมือทำการตลาดออนไลน์

Z

การวิเคราะห์และแก้ปัญหาทำตลาดไม่ได้ผล

Z

กรณีศึกษารูปแบบคลินิกที่ทำเงิน

Z

ดูวิธีการทำงานแบบ Agile ของคลินิกยุคใหม่

Z

สูตรสำเร็จของ รพ.มาสเตอร์พีซ

ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม รับรองผลโดย Masterpiece Hospital และ Cosmetic Business Solution ให้การอบรมและปรึกษา การทำคลินิกความงามให้ประสบความสำเร็จ ด้วยประสบการณ์กว่าสิบปี

ผู้บริหารคลินิกที่สำเร็จการอบรม

115/10 ถนนสุโขทัย
แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
Hotline 0818058663

    4 + 8 =