ทางลัดสู่ความสำเร็จธุรกิจ

สร้างคลินิกที่ขายดี

คอร์สอบรม
ผู้บริหารธุรกิจคลินิกความงาม

สร้างความพร้อมก่อนการลงทุนเปิดคลินิก

พัฒนาทักษะแพทย์สู่การเป็น CEO

เทคนิคการตลาดเพิ่มยอดขาย เพิ่มกำไร

รอบเปิดอบรม
6, 13, 20, 27 สิงหาคม 2564

ค่าสมัครเข้าคอร์สอบรม
ท่านละ 25,000 บาท
อบรมและดูงาน 1 วัน
10:00-17:00
สถานที่ รพ.มาสเตอร์พีซ

คอร์สนี้สอน

การพัฒนาและบริหารธุรกิจคลินิกความงาม

Z

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารคลินิกความงาม

Z

การวางแผนธุรกิจคลินิก

Z

วิธีบริหารทีมแพทย์และทีมขาย

Z

หลักการตลาดที่ผู้บริหารคลินิกต้องรู้

Z

การทำตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Marketing)

Z

การสร้างจุดขายแตกต่างจากคู่แข่ง

Z

กลยุทธ์ราคามีมากกว่าส่วนลด

Z

เทคนิคจิตวิทยาที่ทำให้ลูกค้าซื้อ

Z

การใช้เครื่องมือทำการตลาดออนไลน์

Z

วิเคราะห์ปัญหาทำการตลาดไม่ได้ผล

Z

กรณีศึกษารูปแบบคลินิกที่ทำเงิน

Z

ดูวิธีการทำงานแบบ Agile ของคลินิกยุคใหม่

Z

สูตรสำเร็จของ รพ.มาสเตอร์พีซ

ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม รับรองผลโดย Masterpiece Hospital และ Cosmetic Business Solution ให้การอบรมและปรึกษา การทำคลินิกความงามให้ประสบความสำเร็จ ด้วยประสบการณ์กว่าสิบปี

ผู้บริหารคลินิกที่ผ่านการอบรม

115/10 ถนนสุโขทัย
แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
Hotline 0818058663

    14 + 3 =