การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ปัจจัยความอยู่รอดของคลินิกความงาม

คลินิกเปิดใหม่ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะมียอดขายเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้
ธุรกิจนี้จะมีค่าการดำเนินการที่สูง จึงจำเป็นต้องมีสายป่านที่ยาวพอสมควร

ในวางแผนธุรกิจหรือบริหารคลินิกความงาม การกำหนดงบประมาณที่ต้องใช้นอกเหนือจากการลงทุนขั้นต้นในการสร้างคลินิกและซื้อเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้ว จุดที่นักลงทุนมักจะมองข้ามในการทำแผนธุรกิจ และจะมีผลกระทบกับความอยู่รอดของธุรกิจโดยตรง คือการวางแผนทุนสำรองกระแสเงินสดที่จะใช้หมุนเวียนในการทำธุรกิจ

การทำคลินิกความงามไม่แตกต่างจากธุรกิจอื่น การวางแผนและบริหารเงินทุนหมุนเวียนถือเป็นหัวใจหลักที่กำหนดความอยู่รอด สิ่งผู้บริหารคลินิกต้องตระหนักว่าคลินิกเปิดใหม่จะต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะทำยอดขายเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติ   จึงจำเป็นต้องมีสายป่านทุนที่ยาวพอสมควร 

คลินิกที่เจ๊งส่วนใหญ่สาเหตุก็เพราะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง และไม่ได้คำนวณเผื่อค่าใช้ประจำจ่ายเดือน ในช่วงเริ่มธุรกิจโดยยังไม่มีรายรับ ที่เรียกว่า Burn rate ไม่วางแผนเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอจนถึงช่วงจุดคุ้มทุนตั้งแต่ต้น 

การคำนวน Burn rate ก็จะต้องมาดูงบค่าใช้จ่ายประจำหลักในการดำเนินงานของคลินิกความงามอันได้แก่

  1. ค่าเช่าที่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นกับทําเลที่ตั้งและขนาดพื้นที่ของตัวคลินิก ถ้าอยู่ใจกลางเมืองหรือในห้าง ค่าพื้นที่อาจสูงได้ถึงหลักหลายแสนบาทต่อเดือน ถ้าหากไม่ได้ไปอยู่ในทำเลทองหรือในห้าง ค่าพื้นที่ก็ต้องมีอย่างน้อยเดือนละหลายหมื่นบาท
  2. ค่าจ้างบุคคลากร ซึ่งเป็นอีกค่าใช้จ่ายประจำที่สูงที่สุด อัน ได้แก่ค่าจ้างแพทย์แขวนป้าย หรือแพทย์ประจำ, พยาบาล, ผู้ช่วยแพทย์, เทอราปิสท์รวมถึงผู้จัดการร้าน เซลล์ ฝ่ายการตลาด แม่บ้าน ซึ่งรวมแล้วอย่างน้อยสองแสนบาทต่อเดือน 
  3. ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าสื่อสาร ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ ค่าบริการส่วนกลาง
  4. ค่าการตลาดและโฆษณา คลินิกส่วนใหญ่ในตลาดจะใช้ประมาณโดยเฉลี่ยเริ่มต้นที่หนึ่งแสนบาทต่อเดือนขึ้นไป
  5. ค่าบริการวิชาชีพอื่นๆ ที่อาจต้องจัดจ้างภายนอก เช่นที่ปรึกษา นักบัญชี ฝ่ายกฎหมาย

เมื่อนำค่าใช้จ่ายทั้งหมดมารวมกันแล้ว จะเห็นว่าคลินิกความงาม มีค่าใช้จ่ายประจำสูงมากรวมแล้วอย่างตำ่หลักหลายแสนบาทต่อเดือน ดังนั้นหากคลินิกยังมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ใช้เวลาเพียงไม่นานเดียวอาจเงินไหลออกหลายล้านบาทได้ หากมีเงินสดไม่พอต่อการใช้จ่ายอาจทำกิจการหยุดชะงักได้ทันที ดังนั้นสำคัญมากที่จะต้องวางแผนการหารายได้รายรับและบริหารรายจ่าย ให้มีเงินสำรองพอที่จะใช้หมุนเวียนให้พอ จนถึงจุดที่คลินิกจะมีรายได้พอที่จะเลี้ยงตัวเองได้

ถึงแม้คลินิกความงามมีต้นทุนในการดำเนินการสูง แต่หากทำจนติดตลาดได้จะมีกำไรสูงและถอนทุนเร็วมาก เจ้าของคลินิกจำเป็นจะต้องมีเงินทุนสำรองในการหมุนเวียนให้เพียงพอที่จะทำธุรกิจในช่วงเงินสดของติดลบให้ได้อย่างน้อย 1 ปีจึงถือว่าไม่เสี่ยง เพราะหากมีรายได้ไม่ตรงเป้าหมายที่วางไว้ก็ยังสามารถที่จะปรับแผนธุรกิจและการตลาดที่จะประคองธุรกิจให้อยู่รอดจนถึงจุดที่ทำเงินได้

ทางลัดสู่ความสำเร็จ

คอร์สอบรมธุรกิจ

คลินิกความงามทำเงิน

การเริ่มต้นเปิดคลินิกความงาม
สร้างคลินิกที่ขายดี
ทำการตลาดเพิ่มยอดขายที่ได้ผล

115/10 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

Hotline 081-8058663

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    6 + 13 =