การบริหารเงินทุนหมุนเวียนคลินิกความงาม

คลินิกเปิดใหม่ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะมียอดขายพอที่จะเลี้ยงตัวได้ ธุรกิจนี้มีค่าการดำเนินกสูง จึงต้องมีการวางแผนเงินทุนหมุนเวียนที่ดี