คอร์สอบรม

การเริ่มต้นและบริหาร

ธุรกิจคลินิกความงาม

สร้างคลินิกที่ขายดี
ทำการตลาดสร้างยอดขายที่ได้ผล

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

อบรมและดูงาน 1 วัน
10:00-17:00
สถานที่ รพ.มาสเตอร์พีซ
ค่าสมัครท่านละ 25,000 บาท
สมัครสองท่านเข้าอบรมได้ 3 ท่าน

คอร์สนี้สอนอะไร

 • แผนธุรกิจคลินิกความงาม
 • การจัดตั้งและวางรูปแบบคลินิก
 • การเลือกแพทย์และทีมขาย
 • หลักการบริหารคลินิก
 • การตลาดคลินิก
 • การสร้างจุดขายคลินิก
 • กลยุทธ์ราคา
 • การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
 • จิตวิทยาลูกค้าเสริมความงาม
 • วิธีเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม
 • การตลาดออนไลน์คลินิก
 • วิเคราะห์แก้ปัญหายอดขาย
 • กรณีศึกษาธุรกิจคลินิกชั้นนำ
 • สูตรสำเร็จของ รพ.มาสเตอร์พีซ
ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม รับรองผลโดย Masterpiece Hospital และ Cosmetic Business Solution ให้การอบรมและปรึกษา การทำคลินิกความงามให้ประสบความสำเร็จ ด้วยประสบการณ์กว่าสิบปี

คลินิกชั้นนำที่ผ่านการอบรม

คลินิกชั้นนำที่ผ่านการอบรม

115/10 ถนนสุโขทัย
แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
Hotline 0818058663

  11 + 2 =