ขอบคุณ ใบสมัครของคุณได้ถูกส่งแล้ว

เพื่อยืนยันการเข้าอบรม
กรุณาเงินชำระค่าสมัคร 40,000.-บาท

โอนเข้าบัญชี
โจนาธาน โอแกน
บช ออมทรัพย์ 419-036622-1
ธนาคารไทยพาณิชย์

ส่งหลักฐานการชำระเงิน
[email protected] clinicbusiness

[email protected] : @clinicbusiness

081 805 8663

42 สีลม13 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500