คอร์สอบรม
ผู้บริหารธุรกิจคลินิกความงาม

รอบเปิดอบรม
9, 15, 23, 29 มีนาคม 2567

ค่าสมัครเข้าคอร์สอบรม
ท่านละ 25,000 บาท
*โปรโมชั่น
สมัคร 2 คน / เข้าอบรม 3 คน
อบรมและดูงาน 1 วัน
10:00-16:00
สถานที่อบรม: ชั้น5 อาคารสีลม 64 ถนนสีลม

หัวข้ออบรม

วิสัยทัศน์ผู้บริหารคลินิกความงาม
เทคนิกวิจัยตลาด ขับเคลื่อนธุรกิจ
ปัจจัยสร้างความสำเร็จคลินิก
ข้อมูลล่าสุดตลาดคลินิกทั่วประเทศ
การสร้างโมเดลธุรกิจคลินิก

วิธีบริหารเงินลงทุน
ตัวอย่างการวางแผนธุรกิจคลินิก
การตลาด Niche & Mass
หลักจิตวิทยาการตลาดคลินิก
การสร้างจุดขายเพื่อแชร์ตลาด

รูปแบบสร้างรายได้สูงสุดคลินิก
เทคนิกการตลาดทุกแพลทฟอร์ม
กลยุทธ์ Content Marketing
การสร้างแบรนด์หมอและคลินิก
กรณีศึกษาความสำเร็จคลินิกชั้นนำ

ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมจาก Clinic Business Academy สถาบันอบรมและที่ปรึกษาคลินิกความงามที่ประสบความสำเร็จ 

ใบประกาศนียบัตรคอร์สอบรมผู้บริหารธุรกิจคลินิกความงาม

    บริษัท วิสดอมเวฟ จำกัด
    42 ซอยสีลม13 ถนนสีลม
    แขวงสีลม เขตบางรัก
    กรุงเทพฯ 10500
    0818058663