คอร์สอบรม
ผู้บริหารธุรกิจคลินิกความงาม

รอบเปิดอบรม
14, 21, 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสมัครเข้าคอร์สอบรม
ท่านละ 25,000 บาท
อบรมและดูงาน 1 วัน
10:00-17:00
สถานที่ รพ.มาสเตอร์พีซ

คอร์สนี้สอน

การพัฒนาและบริหารธุรกิจคลินิกความงาม

Z

วิสัยทัศน์การทำธุรกิจคลินิกความงาม

Z

การวางแผนธุรกิจคลินิก

Z

การบริหารทีมแพทย์และทีมขาย

Z

หลักการตลาดที่ผู้บริหารคลินิกต้องรู้

Z

การทำตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Marketing)

Z

การสร้างจุดขายแตกต่างจากคู่แข่ง

Z

กลยุทธ์ราคามีมากกว่าส่วนลด

Z

เทคนิคจิตวิทยาที่ทำให้ลูกค้าซื้อ

Z

การใช้เครื่องมือทำการตลาดออนไลน์

Z

วิเคราะห์ปัญหาทำการตลาดไม่ได้ผล

Z

กรณีศึกษาคลินิกที่ทำเงินแบบต่างๆ

Z

ดูวิธีการทำงานแบบ Agile ของคลินิกยุคใหม่

Z

สูตรสำเร็จของ รพ.มาสเตอร์พีซ

ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม รับรองผลโดย Masterpiece Hospital และ Cosmetic Business Solution ให้การอบรมและปรึกษา การทำคลินิกความงามให้ประสบความสำเร็จ ด้วยประสบการณ์กว่าสิบปี
115/10 ถนนสุโขทัย
แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
Hotline 0818058663

    13 + 4 =