FAQ

รายละเอียดการอบรม
คำถามที่พบบ่อย

Private course เรียนส่วนตัว

ค่าสมัคร 25,000.- บาท
**การสอนนอกสถานที่มีค่าใช่จ่ายเพิ่ม**
หากต้องการเรียนเป็นกลุ่ม หรือมีผู้ติดตาม กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาในการอบรม

การรู้จักโครงสร้างตลาด เทรนด์ตลาดปัจจุบัน
หลักการทำแผนลงทุนคลินิก หัวใจของธุรกิจ
วิเคราะห์ตลาด จำแนกลูกค้า พฤติกรรมและปัจจัยการซื้อ
การออกแบบ สร้างจุดขาย revenue model
วงจรการขายของคลินิกเสริมความงาม
ปัจจัยความสำเร็จการตลาดคลินิก
การสร้างแบรนด์คลินิก โปรโมทหมอ
7 สูตรการตลาดคลินิกความงาม
สูตรการทำตลาดออนไลน์คลินิกความงาม
การทำ SEO – Social Media-Content marketing คลินิกความงาม
Discount strategy
วางแผนต้นทุนการตลาด
กรณีศึกษาคลินิกดัง-สาเหตุคลินิกดับ

สถานที่จัดการอบรม

S64 coworking space
ชั้น5 อาคารสีลม 64 ถนนสีลม
ติด BTS ศาลาแดง ทางออกหมายเลข 1 เชื่อมเข้าอาคาร
http://bit.ly/2YBrByR

การอบรมเจ้าของคลินิก และทีมงาน

เนื้อหาในการอบรมเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนจะเปิดคลินิกและเจ้าของคลินิกเข้าเรียนด้วยตนเอง เพราะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าของกิจการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนลงทุน การจัดตั้ง บริหารจัดการด้านการตลาด และแก้ไขปัญหา
หากต้องการให้ทีมงามรับการอบรม หรือเข้าอบรมเป็นกลุ่ม กรุณาติดสอบถามรายละเอียดก่อนสมัคร

การเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียน

ในการอบรมจะมีไฟล์บทเรียนให้ ผู้เรียนสามารถนำโครงการ หรือรายละเอียดของคลินิกเข้ามาหารือรับคำแนะนำได้

รายละเอียดผู้สอน
ที่ปรึกษาการเปิดคลินิกความงาม และทำการตลาด
 • บริการให้ปรึกษาสำหรับหมอและผู้ที่ต้องการเปิดคลินิกเสริมความงาม วางแผนการลงทุนด้วยข้อมูลธุรกิจครบถ้วน ประหยัดเวลาและงบประมาณ
 • แก้ปัญหาทำการตลาดไม่ได้ผล ยอดขายตก ปรับปรุงแผนธุรกิจและการตลาดครบวงจร
 • วางแผนการเพิ่มยอดขาย ขยายตลาดคลินิกความงาม ทำการตลาดออนไลน์ ออฟไลน์ครบวงจร
 • สร้างแบรนด์และภาพลักษณ์หมอที่โดดเด่น
  ——————————————–
  รูปแบบที่ปรึกษาโดยมืออาชีพ
 • รับบริหาร วางรูปแบบทำการตลาด การผลิตทั้งกระบวนการ
 • ที่ปรึกษาการออกแบบจัดตั้งคลินิก
 • บริการให้คำปรึกษาแนะนำส่วนตัวแบบรายชั่วโมง

**ไม่มีบริการจัดหาแพทย์แขวนป้าย หรือแพทย์ประจำคลินิก
**ไม่มีบริการจดทะเบียนคลินิก

[email protected] : @clinicbusiness

081 805 8663

42 สีลม13 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

Scroll to Top