ขอบคุณ ใบสมัครของคุณได้ถูกส่งแล้ว

การสมัครจะผลสมบูรณ์เมื่อได้ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว

ชำระค่าสมัครโดยโอนเงิน
ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีเลขที่ : 036-8-80571-8
ชื่อบัญชี รุก ลู.
ส่งหลักฐานการโอนเงิน
[email protected]: Clinic business