ศัลยกรรม ผ่าตัดแต่งลูกกระเดือก ให้คอเรียวสวย

ศัลยกรรม ผ่าตัดแต่งลูกกระเดือก ศัลยกรรม ผ่าตัดแต่งลูกกระเดือก คำพูดติดปากที่ว่า อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ คงใช้ไม่ได้ในสมัยนี้สักเท่าไร เพราะขนาดมองลึกลงไปถึงลูกกระเดือกก็อาจทำให้เกิดความสับสนกันได้แล้วว่าใครเป็นใคร เพศไหนยังไงกัน เพราะเชื่อว่าใครหลายคน ไม่ว่าชายหรือหญิง...