แปลงเพศ จากหญิงเป็นชาย โดยใช้เนื้อเยื่อจากต้นขา

แปลงเพศ จากหญิงเป็นชาย โดยใช้เนื้อเยื่อจากต้นขา แปลงเพศ จากหญิงเป็นชาย โดยใช้เนื้อเยื่อจากต้นขา โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน การพัฒนาในด้านต่างๆ ก็ก้าวหน้าขึ้น การดำเนินชีวิตในสังคมไทยนั้นก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไป การใช้ชีวิตของเหล่าบรรดาผู้หญิงครับ ผู้ชายค่ะ...