รักษาหลุมสิวแบบไม่เจ็บด้วย AIR BULLET

รักษาหลุมสิวแบบไม่เจ็บด้วย AIR BULLET รักษาหลุมสิวแบบไม่เจ็บด้วย AIR BULLET แผลเป็นหลุมสิวบนใบหน้าเป็นปัญหาผิวพรรณที่เป็นกันแพร่หลายมาก มีคลินิกให้บริการรักษาทั่วไป แต่การรักษาฟื้นฟูสภาพผิวจากหลุมสิวให้หายขาดทำได้ยาก อีกทั้งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลา และสิ้นเปลืองเงิน...