ฉีดไขมันเทคนิคใหม่ CAL ( Cell-Assisted Lipotransfer) โดยใช้เซลล์เปลือกไขมัน

การฉีดเติมเต็มด้วยด้วยเนื้อเยื่อไขมันผสมเซลล์ มิติใหม่ ในการเติมเต็มไขมัน...

Read More