รีวิวจากผู้ผ่านการอบรม

คุณหมอพิรุณทิพย์
Doctor Fon Clinic หาดใหญ่

คุณยีนผู้บริหาร Ultima Clinic

คุณหมอเบญจรัตน์ จากเชียงราย

คุณหมอบัลลังก์ จากชลบุรี

คุณชัญปภา
ผู้บริหารคลินิกจากชลบุรี

คุณเพ็ญพักตร์
ผู้บริหารคลินิก จากอุบลราชธานี

คุณวันดี
ผู้บริหารคลินิก จากขอนแก่น

คุณณัฐวรรณ
ผู้บริหารคลินิก จากนครปฐม

คุณจริงใจ
ผู้บริหารคลินิก จากอุดรธานี

คุณภณิดาภา
ผู้บริหารคลินิก จากระยอง

คุณหมอจุฬาภัณฑ์
ดอกเตอร์แนทคลินิก กรุงเทพ

คุณหมอนิลเนตร
ผู้บริหารคลินิก กรุงเทพ

คุณหมอพาณิชย์
Harmony Health Clinic มหาสารคาม

คุณหมออั๋น
Pinya Clinic จังหวัดเลย

คุณหมอตฤณ
Maple Clinc สมุทรปราการ

คุณหมอวิษณุ
Soul clinic
ขอนแก่น

    Hotline 0818058663

    บริษัท วิสดอมเวฟ จำกัด
    42 ซอยสีลม13 ถนนสีลม
    แขวงสีลม เขตบางรัก
    กรุงเทพฯ 10500